Έμφαση στη Γαλάζια Καινοτομία

Ποιός είναι ο σκοπός του Blue Innovators of Piraeus

Οι Blue Innovators of Piraeus αποτελούν έναν μηχανισμό υποστήριξης, απευθυνόμενο στις επιχειρήσεις του τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, στον δήμο του Πειραιά. Κεντρικός άξονας του μηχανισμού είναι η έμπρακτη υποστήριξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων, μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Σκοπός των επικείμενων δράσεων είναι η παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, που θα βασίζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, καθώς και η υλοποίηση εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.

BREAK EVEN CONSULTING

Η εταιρεία Break-Even Consulting αποτελεί μία κορυφαία μελετητική – συμβουλευτική εταιρεία με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εξειδίκευση στην εκπόνηση τεχνικών περιβαλλοντικών μελετών που άπτονται στους τομείς Γαλάζιας Οικονομίας, διαθέτοντας καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. ​

IOBE

Το ΙΟΒΕ είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος, ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης σε μείζονα ζητήματα της οικονομίας.

Με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά αποτελεί τον κεντρικό δήμο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, υποστηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον δήμο τόσο σε θέματα εξωστρέφειας όσο και στη διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας.