Εγγραφείτε στο Blue Innovators of Piraeus

Με την εγγραφή σας στον Μηχανισμό Υποστήριξης Blue Innovators of Piraeus θα έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας, καθώς και ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχείρησής σας, μέσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις δικτύωσης και εκθέσεις υψηλού κύρους.

Η εγγραφή σας εξασφαλίζει τη διερεύνηση των εξατομικευμένων αναγκών της επιχείρησής σας και την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών του Blue Innovators.