1. Παροχή υποστηρικτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων και διαμόρφωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων – Workshops και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2. Ενίσχυση Εξωστρέφειας και Δικτύωση

Ανάδειξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειάς τους τόσο ως προς τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, όσο και ως προς τις αγορές – στόχους.

3. Ανάδειξη της Καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων

Ανάδειξη της καινοτομίας που προάγεται στις ωφελούμενες επιχειρήσεις, μέσω Τελετής Βράβευσης #Βlue_Awards με στόχο την προώθηση της καινοτόμου δραστηριότητας τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μηχανισμός υποστήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας στον δήμο του Πειραιά

Μάθετε για τις Δράσεις μας

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις του Blue Innovators of Piraeus

  • Τελετή ανάδειξης επιχειρηματικών καινοτομιών Blue Awards
  • Workshops
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις δημοσιότητας