Τελετή ανάδειξης επιχειρηματικών καινοτομιών – Blue Awards

Tα βραβεία Blue Awards αποσκοπούν στη δημιουργία ενός θεσμού για την ανάδειξη των πρωτοπόρων επιχειρήσεων του δήμου Πειραιά στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας. Η τελετή θα προάγει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την εταιρική και κοινωνική τους ευθύνη και τη δικτύωση με άλλες εταιρείες με κοινή φιλοσοφία.