Συμμετοχή σε Εκθέσεις και Εκδηλώσεις Δημοσιότητας

Συμμετοχή των ωφελούμενων επιχειρήσεων σε κομβικές δράσεις, εκδηλώσεις για την ανάδειξη του έργου τους και εκθέσεις αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας (π.χ.: «Posidonia 2024»).